PT-online

Jag har en kandidatexamen i idrottsvetenskap. Under denna utbildning lärde jag mig hur man lägger upp en träningsplan. En träningsplan ska innehålla vissa delar för att bli komplett:

  • Ett eller flera mål
  • Målet ska vara tidsbundet
  • Målet ska vara realistiskt och mätbart
  • Variation

Om du är intresserad av detta kan jag hjälpa dig att nå just ditt mål. Hör gärna av dig om du har några frågor: contact@jengstroem.com